Sztuka abstrakcyjna towarzyszy człowiekowi od wieków. Jej przejawy możemy zauważyć już w starożytnych zdobieniach na ceramice, czy rysunkach na ścianach jaskiń. Jednak dopiero w początkowej fazie XX wieku moda na abstrakcję ogarnęła Europę w bardziej określonym kształcie i zaczęła formować się w konkretne nurty.

Sztuka abstrakcyjna – podział podstawowy

Główny podział, jeśli chodzi o gatunki abstrakcji to rozgraniczenie między abstrakcjonizmem geometrycznym i abstrakcjonizmem nie geometrycznym. Nazwy mówią same za siebie. Geometryczne malarstwo abstrakcjonistyczne opiera się na posługiwaniu się formami geometrycznymi i figurami. Ich układ na obrazie, położenie względem siebie ma budować odpowiednie odczucia. Bardzo liczy się tu przemyślana kompozycja. Z drugiej strony mamy abstrakcję nie geometryczną, która jest bardziej swobodna, posługuje się dowolnie barwą, kształtem, Można mówić tu raczej o plamach, czy kleksach.

Abstrakcja geometryczna

Wśród tej kategorii możemy wyróżnić kilka poszczególnych nurtów. Mają one wspólny mianownik w postaci figur i geometrycznych kształtów. Jednak różnią się nieco w podejściu do przedstawienia abstrakcji. Pierwszym gatunkiem, który możemy wyróżnić jest konstruktywizm. Opierał się on na formach, rozmieszczonych względem siebie na obrazie abstrakcyjnym według pewnego klucza. Figury oddziałują na siebie, wchodzą w interakcję. Ich układ jest bardzo istotny. Najważniejsze dla konstruktywizmu było odejście od realnej prezentacji przedmiotów i maksymalne uproszczenie prezentowanych form. Obrazy miały wpływać na emocje, dawać do myślenia. Odłamem konstruktywizmu był bardzo podobny w środkach przekazu suprematyzm. Głównym artystą, który tworzył takie abstrakcje był Kazimierz Malewicz. Do gatunku abstrakcji geometrycznej zalicza się także neoplastycyzm. Był on jeszcze bardziej uporządkowany. Opierał się na prostych formach, położonych prostopadle i równolegle względem siebie. W tym nurcie bardzo widoczna jest fascynacja poziomymi i pionowymi liniami. Twórcy tego rodzaju obrazów abstrakcji nadawali im dodatkowe znaczenie. Pionowe linie symbolizowały dynamiczność, poziome zaś – statyczność. Ten nurt zwano także De Stijl, a jego głównym przedstawicielem był Piet Mondrian. Jego kompozycje są bardzo charakterystyczne i są sztandarowym przykładem neoplastycyzmu.

Ekspresjonizm abstrakcyjny

W opozycji do abstrakcjonizmu geometrycznego pojawia się niegeometryczny, inaczej zwany organicznym. Ten rodzaj abstrakcji opierał się w dużej mierze na kolorach i plamach. Ekspresjonizm abstrakcyjny wywodzi się z surrealizmu. Tu też próżno szukać realnych form i figuratywnego przedstawienia rzeczywistości. Dużą rolę odgrywają tu emocje procesu twórczego. Takie obrazy abstrakcyjne powstawały pod wpływem nieświadomych impulsów. Tu też możemy wyróżnić dodatkowy kierunek, jakim jest action painting. Zwany malarstwem gestu, opierał się na ekspresyjnym kapaniu na farbą na płótno. Artyści często obchodzili się ze swoimi obrazami bardzo impulsywnie, jakby oddając im swoje odczucia i emocje. W takim tonie tworzył bardzo znany artysta Jackson Pollock. Jego obrazy charakteryzowały się wielością barw, opierały się na obiektach o płynnych kształtach. Action painting to burza w pracowni, będąca odbiciem duszy artysty.

Wzajemne oddziaływanie

Na znaczeniu barw opiera się też inny nurt, mianowicie color fielding. Łączy on cechy abstrakcjonizmu organicznego z abstrakcją geometryczną. Zaczerpnięty od Pollocka porządek figur połączony z ekspresjonistycznym postrzeganiem barw zaowocował uformowaniem się tego gatunku. Przekaz opierał się tu na wzajemnym oddziaływaniu barw. Choć zachowywano formy geometryczna, to zacierano granice figur, kreski nie były już tak wyraźne. Widać zatem jak wiele niuansów ma w sobie sztuka abstrakcyjna. Można powiedzieć że to żywy organizm. Jej odłamy przeplatają się i czerpią z siebie nawzajem. Artyści też często nie byli wierni tylko jednemu kierunkowi i eksperymentowali w poszukiwaniu swojej ścieżki wyrazu. Prawdopodobnie dlatego malarstwo abstrakcyjne niezmiennie zachwyca, intryguje i porusza.

Artykuł sponsorowany:
Twoja-sztuka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *